Timumachtikan 08

8 Nikpia se mistun

PRIMERA PARTE

Tay kichiwa ne siwat?
Yaja kichiwa se petat?
Te.
Yaja te kichiwa se petat.
Kichiwa se kumal.
Tay kimana uni lamatzin?
Yaja kimana et.
Ká kikwa ne et?
Ne chulet kikwa ne et.
Ne kujkunet nusan kikwat et.
Semaya ne mistun te kikwa tatka.
Yaja te mayana.

Vocabulario:

-chiwahacer
chulétanciano
kikwa: ver -kwa
kikwat: ver -kwa
kimana: ver -mana
kumalcomal
-kwacomer
lamatzinanciana
-manacocer, cocinar
mayanatiene hambre
petatpetate
tatka (o datka) — nada

Verbos transitivos

Los verbos que tienen un objeto se llaman transitivos. Los verbos transitivos en náhuat prefijan ki- a la base para indicar que su objeto es de tercera persona:

kimana (lo) cuece
kikwa (lo) come
kichiwa (lo) hace
kineki (lo) quiere

Por ejemplo:

Ne lamatzin kimana et. La anciana cuece frijoles.
Tay kichiwa ne chulet? ¿Qué hace el anciano?
Ne kujkunet kikwat ne et. Los niños comen los frijoles.
Ne mistun te kineki tatka. El gato no quiere nada.

SEGUNDA PARTE

Shikita uni.
Taja tikishmati?
Naja nikishmati.
Yaja kipia miak pelu.
Tikmati keski?
Te nikmati.
Anka chiknawi o majtakti.
Taja tikpia takwalmet?
Nikpia.
Nikpia se mistun wan sejse tijlan,
pero te nikpia pelu.
Tesu nugustuj.

Vocabulario:

ankaquizás, acaso
-ishmaticonocer
kipia: ver -pia
majtaktidiez
-matisaber
miakmuchos
nikishmati: ver -ishmati
nikmati: ver -mati
nikpia: ver -pia
nugustujme gusta(n)
peropero
-piatener
sejséunos, algunos
shikita!¡mira!
takwalmetanimales
tijlangallina
tikishmati: ver -ishmati
tikmati: ver -mati
tikpia: ver -pia

Verbos transitivos (continuación)

En la primera, segunda y tercera persona (de sujeto), los verbos transitivos (los que tienen objeto) se conjugan con los prefijos nik-, tik-, ki-, como por ejemplo:

nikmana (lo) cuezo
tikmana (lo) cueces
kimana (lo) cuece

Para entender estos prefijos, recordemos que el prefijo de objeto de tercera persona singular es ki-. Delante de esto se ponen los prefijos de sujeto de primera persona ni- y de segunda persona ti-. Después de estos, el prefijo de objeto ki- pierde su i. Así:

ni- + ki- => ni-k-
ti- + ki- => ti-k-
(nada) + ki- => ki-

Practica conjugando cada uno de estos verbos transitivos: -chiwa, -pia, -mati, -neki. Luego haz frases con diferentes verbos transitivos.

© 2008 Alan R. King
© 2008 IRIN - Te Miki Tay Tupal

Seguir con la próxima lección
Indice de lecciones

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License